Wymagania akceptacji- Rolniczy.com
Wymagania akceptacji

Wymagania akceptacji

Poniższe tabele przedstawiają czy ogłoszenia w danych kategoriach wymagają akceptacji od administracji portalu Rolniczy.com przed ich opublikowaniem.

Maszyny rolnicze

Kategoria Sprzedaż Kupno
Balotowanie nie nie
Hodowla zwierząt nie nie
Kombajny nie nie
Leśnictwo nie nie
Nawożenie nie nie
Obróbka i przechowywanie nie nie
Opryskiwanie nie nie
Sadzenie nie nie
Traktory nie nie
Uprawa ziemi nie nie
Zbieranie nie nie
Pozostałe nie nie

Ziemia rolna

Kategoria Sprzedaż Kupno
Ziemia rolna nie nie

Zwierzęta

Kategoria Sprzedaż Kupno
Bydło nie nie
Kozy nie nie
Trzoda nie nie
Drób nie nie
Owce nie nie
Ryby nie nie
Pozostałe nie nie